เงินฝากประจำ ปลอดภาษี 24 เดือน และ 36 เดือน

 
 

บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา

 

 

ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 


เปิดบัญชีเงินฝากประจำ ปลอดภาษี 24 เดือน หรือ 36 เดือน ฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำ ปลอดภาษี 24 เดือน) หรือสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท (สำหรับเงินฝากประจำ ปลอดภาษี 36 เดือน) และฝากเงินทุกเดือนในจำนวนที่เท่ากันกับจำนวนเงินที่เปิดบัญชี เดือนละครั้ง เป็นระยะเวลา 24 งวด หรือ 36 งวดติดต่อกัน (ระยะเวลาขึ้นกับประเภทเงินฝากประจำ ปลอดภาษี) โดยที่ธนาคารผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก

 

 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ


เมื่อฝากครบ 24 งวดติดต่อกัน ท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 24 เดือน บวกเพิ่มดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 0.40%
เมื่อฝากครบ 36 งวดติดต่อกัน ท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 36 เดือน บวกเพิ่มดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 0.50%
โดยดอกเบี้ยจะถูกยกเว้นภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย
ผู้ออมจะมีเงินก้อนใหญ่ไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงในอนาคต

 
 
     
 
 
 

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2553 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
Recommended Technology       | Resolution 1024 x 768 pixel