KRUNGSRI
ONLINE
สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์
กรุณาเลือกวิธีการสมัคร Krungsri Online
สมัครบริการแบบออนไลน์
สำหรับ
ผู้ใช้บริการ กรุงศรี ออโต้
สมัครบริการโดยใช้แบบฟอร์ม
สำหรับ
ผู้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือ
กระแสรายวัน
แต่ไม่มีบัตรกรุงศรี
เดบิต หรือบัตรกรุงศรี เอทีเอ็ม
หมายเหตุ :
การสมัครแบบออนไลน์ (Online Register) เมื่อทำการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ ใช้บริการได้ทันที
การสมัครโดยใช้แบบฟอร์ม (Application Register) กรอกและสั่งพิมพ์ใบสมัครผ่านหน้าเว็บ ลงลายมือชื่อ แล้วนำส่งสาขาธนาคาร ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติบริการ แล้วแจ้งผลภายใน 7 วันทำการ
สำหรับผู้ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี สามารถทำการเปิดบัญชีที่สาขาพร้อมแจ้งความประสงค์สมัครบริการกรุงศรีออนไลน์ได้ทันที